ตารางการแข่งขันชมรมพัฒนากอล์ฟไทย

A-Class Tour 2015
 
ครั้งที่
วันที่
รายการแข่งขัน
สนามแข่งขัน

1

31 ม.ค.-1 ก.พ. 58


SINGHA A-Class Open นัดเปิดฤดูกาล ครั้งที่ 1

ดิ เอเมอรัล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

2
 28 ก.พ.- 1 มี.ค. 58

A-Class Open 2015 # 2


3
9 -10 พ.ค. 58

A-Class Open 2015 # 3

ดิ เอเมอรัล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง


4
  6 - 7 มิ.ย. 58

A-Class Open 2015 # 4

5
  25 -26 ก.ค. 58

A-Class Open 2015 # 5

6
 29 – 30 ส.ค. 58

A-Class Open 2015 # 6

7
3 - 4 ต.ค. 58

A-Class Open 2015 # 7

8
  31 ต.ค. – 1 พ.ย. 58

A-Class Open 2015 # 8

รอแยลฮิลส์ จ.นครนายก


*หมายเหตุ     - สนามและวันแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความจำเป็น*